Rondleiding 3

  1. Aphasol / Biostimulanten

Aphasol wordt dit jaar getest in een proef bij het UIKC. Een biostimulant is een product die de groei en weestand van planten positief beïnvloedt. Dit doet het door de natuurlijke processen in planten te stimuleren. Op die manier zorgen we voor een betere opname en efficiënter gebruik van de voedingsstoffen. Het maakt gewassen toleranter tegenover abiotische stress (denk bijvoorbeeld aan droogte, hitte of vorst) en verbetert de efficiëntie van nutriëntenopname. Zo kan Aphasol ook een positieve werking hebben bij lagere stikstofbemesting. Aphasol is geschikt voor verschillende gewassen waaronder uien, aardappelen, wortelen, bladgroenten, eiwitgewassen, suikerbiet, vlas, etc.  

www.aphasol.com

  1. Plantosys / Biostimulanten

PlantoSys ontwikkelt producten om verschillende teelten o.a. uien vitaal en gezond te houden. Hierbij maken ze gebruik van verschillende ingrediënten.

www.plantosys.com/nl

  1. UIREKA Weerbaarheid / Verhoogde bedden

Weerbaarheid is een breed begrip. Hoe zorg je ervoor dat een ui gezond en vitaal kan groeien met minder invloed heeft van ziekten en minder last heeft van weersextremen. In opdracht van UIREKA heeft UIKC een proef aangelegd waarbij vlakvelds uien telen wordt vergeleken met het telen van uien op 75cm ruggen en 1,50m bedden die 12cm hoog liggen. De machine voor het maken van de verhoogde bedden zal ook op de Uiendag aanwezig zijn.

www.uireka.nl

www.struikholland.nl

  1. De Groot en Slot / Rassen

Het proefveld van de Groot en Slot bestaat uit 5 rassen. Deze nieuwe rassen worden tijdens de Uiendag toegelicht.

www.degrootenslot.nl

  1. De Groot en Slot / Water i.c.m. Rassen

De proef met 12 tal rassen gele en rode zaaiuien is aangelegd om te kijken hoe deze rassen op fertigatie reageren.

www.degrootenslot.nl

  1. Van Iperen / Fertigatie

In deze proef wordt via druppelslangen fertigatie toegepast. Gestreeft wordt naar de maximale potentiele opbrengst. Er liggen verschillende fertigatie strategiën om dit te realiseren.

www.iperen.com

  1. Agrifirm / UIKC Herbicidenproef

Met het verdwijnen van de herbiciden CIPC en Pyramin en het wegvallen Bromotril en Emblem Flo, wordt de onkruidbestrijding in uien steeds lastiger. In deze proef bespreekt Agrifirm, welke aandachtpunten er zijn bij het toepassen van de overgebleven herbiciden. Welke middelen zet je in, in welk stadium. Hoe pakken we deze uitdaging aan?

www.agrifirm.nl
www.syngenta.nl
www.certisbelchim.nl
www.corteva.nl

 

Terug naar het opgaveformulier