Uiendag 2021

Onderzoek doen is voor het UIKC geen doel op zich maar wel een belangrijke randvoorwaarde. UIKC wil vooral het rendement van de sector, van de gehele keten verbeteren. Daarbij past het niet om onderzoek te doen wat in de kast blijft liggen. Vandaar dat communicatie voor het UIKC van groot belang is. Communiceren doen we op verschillende manieren zoals, indirecte communicatie via de schakels in de keten, via intermediairen maar ook door veldexcursies met verschillende uienstudiegroepen en lezingen in de winter.

Daarnaast organiseren we elk jaar de landelijke uiendag. Hierbij proberen we onze ervaringen zo helder mogelijk weg te zetten. De hoofdgast is de UI maar soms is er behoefte vanuit de praktijk aan andere aktuele zaken zodat er wel eens uitstapjes gemaakt zijn naar andere gewassen zoals aardappelen, knolselderij, peen en groene grondstoffen.

Hieronder vindt u een beschrijving van de rondleidingen die tijdens Uiendag 2021 worden georganiseerd:

Rondleiding 1:

 1. ICL / Bemesting

In deze proef wordt de meerwaarde onderzocht van meststoffen Agrocote en Agrobase. Agrobase wordt toegepast in de rij bij zaai. Agrocote wordt toegepast voor opkomst en waarbij de stikstof in het seizoen gecontroleerd/langzaam vrijkomt.

www.icl-sf.com/nl 

 1. Stoller / Bemesting

In deze proef wordt een geïmpregneerde NP 18+46 meststof voor zaai gegeven in vergelijking met een conventionele NP 18+46 meststof. Ook wordt in deze proef Vigorseed toegepast. Een product wat de kieming van zaden bevorderd en de groei en ontwikkeling van de wortel stimuleert. Daarnaast wordt het product Stimulante Plus toegepast. Dit product zorgt voor een goede hormonenbalans in de plant.

www.stollereurope.com

 1. Van Iperen / Fertigatie

In deze proef wordt via druppelslangen water MET bemesting toegepast. De fertigatie wordt in vier verschillende strategieën vergeleken met traditionele bemesting en beregenen met een boom. Daarnaast wordt ook gekeken naar 2 slangen met vier rijtjes op een bed van 1,50m in plaats van 2 slangen met vijf rijtjes op een bed van 1,50m.

www.iperen.com 

 1. G&S / Rassen

Het proefveld van de Groot en Slot bestaat uit 9 rassen waarbij 2 rassen zijn gezaaid met geprimed zaad (Hyroad en Hysinger). Hysinger is één van de nieuwe rassen. De meeste rassen zijn terug te vinden op de rassenlijst die beschikbaar is op deze uiendag.

www.degrootenslot.nl

 1. Seminis/Bayer / Rassen

Seminis/Bayer heeft op dit proefveld 6 rassen liggen. Hierbij is een heel vroeg ras aanwezig: Barito. Ook liggen er middenvroege en middenlate rassen. De meeste rassen zijn terug te vinden op de rassenlijst die beschikbaar is op deze uiendag.

www.seminis.nl

 1. FMC / Trips

In deze tripsproef liggen 8 verschillende objecten. Hier wordt het middel Benevia van FMC vergeleken met andere insecticiden en toevoegmiddelen. Benevia is een breedwerkend insecticiden met systemische en translaminaire werking en is veilig voor veel natuurlijke vijanden.

www.ag.fmc.com/nl

 1. Bayer/Corteva / Fungiciden

In deze proef zijn verschillende firma’s vertegenwoordigd waaronder Bayer en Corteva. In deze proef ligt de nieuwe fungicide Zorvec Endavia van Corteva. Deze heeft een toelating in uien tegen valse meeldauw en werkt preventief. Ook liggen de middelen Fandango en Luna Experience van Bayer in de vergelijking . Fandango heeft een brede werking op vele schimmels in uien o.a. Stemphilium, valse meeldauw en bladvlekken. In 2022 is mancozeb niet meer toegelaten, dus een goed schema zonder gevaar van resistentie voor de middelen is een uitdaging.

www.corteva.nl

www.agro.bayer.nl

Rondleiding 2:

 1. UIKC/Steketee / Mech onkruid

Omdat de herbiciden-‘gereedschapskist’ steeds leger wordt, is er dit jaar een proef aangelegd met mechanische onkruidbestrijding. Hierin is met een camera gestuurde schoffelbalk in combinatie met een torsiewieder gewerkt. De juiste inzet en afstelling wordt hier besproken.

www.steketee.com

 1. CZAV / Bemesting

In deze proef zijn 11 objecten aangelegd, metonder andere een chloor-arme kali meststof , een slow release meststof en een zwavel meststof. Ook wordt de waarde van de Quickstart beproefd naast plantversterkers en bladmeststoffen..

www.czav.nl

 1. Delta Seeds Holland / Rassen

In dit proefveld ligt het bekende ras Delta Gigant. Waarbij de meeste zaadbedrijven hybride rassen aanbieden, is dit een zaadvast ras. Het is een ras wat lang kan doorgroeien. De eigenschappen zijn terug te vinden op de rassenlijst die beschikbaar is op deze uiendag.

www.deltaseedsholland.nl

 1. Hazera / Rassen

In dit proefveld liggen een viertal bekende rassen. Het zijn hybride rassen, van middenvroeg tot middenlaat. Deze rassen voor lange bewaring zijn terug te vinden op de rassenlijst die beschikbaar is op deze uiendag.

www.hazera.nl

 1. Belchim / Fungiciden

In deze proef wordt het nieuwe middel Winby beproefd. Dit is een prima bladvlekkenmiddel wat dit jaar toegelaten is in de uien. Het heeft de werkzame stof fluazinam, voorheen bekend als Shirlan.

www.belchim.nl

 1. Koppert / bemesting

In deze proef liggen 3 verschillende stikstoftrappen in combinatie Vidi Parva, wat de vorming van haarwortels stimuleert die exudaten uitscheiden waardoor het microbiologische milieu van de Rhizosfeer wordt gevormd en op peil wordt gehouden. Ook ligt er Vidi Terrem in de proef, deze wordt vanaf de bolvorming toegepast. Vidi Terrem wordt gebruikt voor de verhoging van de afweer en stressbestendigheid op basis van aminozuren.

www.koppert.nl

 1. Syngenta / Fung. + insec.

Het tripsmiddel Minecto One wordt door Syngenta toegelicht. Wat zijn de eigenschappen van dit middel. Tevens wordt ook het nieuwe middel Orondis Plus in combinatie met Amistar toegelicht. Orondis Plus is nieuw en zeker met het wegvallen van mancozeb een waardevolle aanvulling.

www.syngenta.nl

 

 

 

Rondleiding 3:

 1. Timac Agro / Bemesting

In deze proef wordt de biostimulant Irys op basis van Humus- en fulvuszuren, zeewierextract en aminozuren besproken. Irys draagt bij aan een betere nutriënten beschikbaarheid in de bodem. Het transporteerbaar maken van voedingselementen maakt dat deze beschikbaar worden voor opname door de plant. 

timac-agro.nl

 1. Corteva/Bayer / Fungiciden

In deze proef zijn verschillende firma’s vertegenwoordigd waaronder Bayer en Corteva. In deze proef ligt de nieuwe fungicide Zorvec Endavia van Corteva. Deze heeft een toelating in uien tegen valse meeldauw en werkt preventief. Ook liggen de middelen Fandango en Luna Experience van Bayer in de vergelijking . Fandango heeft een brede werking op vele schimmels in uien o.a. Stemphilium, valse meeldauw en bladvlekken. In 2022 is mancozeb niet meer toegelaten, dus een goed schema zonder gevaar van resistentie voor de middelen is een uitdaging.

www.corteva.nl
www.agro.bayer.nl

 1. Anglo American / Kali bemesting

In deze uitgebreide proef wordt de meststof Poly4 besproken, een chloor-arme kali soort. Ook in 2020 heeft deze proef bij het UIKC gelegen. In de proef wordt een vergelijk gemaakt met o.a. Patentkali, K-60 en Polysulphate. De N-bemesting is met Urea-46 en er ligt ook een object met zwavel.

www.angloamerican.com

 1. UIREKA / druppelirrigatie

In opdracht van UIREKA heeft UIKC voor het 2e jaar een proefveld aangelegd met druppelirrigatie. Variatie in aantal slangen op bed van 1,50 m, druppelafstand op de slang en de hoeveelheid water . Ook is er gebruik gemaakt van water met een hogere zoutconcentratie EC-4 om het effect op de groei van de ui te testen. Het proefveld heeft heel veel neerslag gehad in het groeiseizoen. Krijgen we ook dit jaar weer een hogere opbrengst die de kosten moeten compenseren?

www.uireka.nl

 1. Syngenta Seeds/ Rassen

Syngenta heeft in deze demo 6 rassen liggen. Het zijn allen hybride rassen. Het nieuwste ras Nation is ook te bezichtigen. De meeste rassen zijn terug te vinden op de rassenlijst die beschikbaar is op deze uiendag.

www.syngenta.nl

 1. Takii / Rassen

Takii is van oorsprong Japans. Takii heeft in deze demo 4 rassen liggen waarvan 1 rood ras: Ruby Star. Sommige rassen zijn terug te vinden op de rassenlijst die beschikbaar is op deze uiendag.

www.takii.eu/nl  

 1. UIKC/Treffler / Mech Onkruid

Gezien de herbiciden gereedschapskist steeds leger wordt, is dit jaar een proef aangelegd met mechanische onkruidbestrijding. Hierin is met een onkruidbrander en een eg gewerkt. De juiste inzet en afstelling wordt hier besproken.

www.manatmachine.com

 

 

Rondleiding 4:

 1. Delphy / Koprot

Dit jaar lijkt de kans op koprot weer groter te zijn. Binnen het project UIREKA is koprot onlangs in onderzoek geweest. Wat kunnen we leren uit het verleden en zijn er in dit onderzoek nieuwe aspecten naar voren gekomen. Wat is de beste strategie tegen koprot?

www.delphy.nl

 1. PHC / Bemesting

In de deze uitgebreide proef liggen verschillende objecten met Fulvic en OPF. Fulvic 25 heeft een hoge pH, een hoog fulvine gehalte en stimuleert het bodemleven. Het zorgt voor een betere opname van alle vastgelegde mineralen in de grond en maakt o.a. fosfaten vrij en opneembaar voor de plant waardoor de wortelontwikkeling toeneemt. OPF heeft hoge gehaltes aan natuurlijke suikers. Het hoge gehalte aan sporenelementen en suikers ondersteunt een gezond bodemleven en voorziet in een gezonde plantengroei. Ook ligt er in een object, waarbij voor de bewaring geen MH wordt toegepast.

www.PHC.eu

 1. Agricult / insecten

In deze tripsproef is gebruik gemaakt van een combinatie van chemische en biologische middelen in combinatie met Codacide. Doel is de inzet van chemie op trips te verminderen. Door de positieve resultaten in 2020 is de proef voortgezet in 2021. Codacide is een 100% natuurlijke hulpstof. Eigenschappen zijn o.a. goede hechting en uitvloeier, drift reducerend, verbetert indringing en opname en is zacht voor gewas.

www.agricult.nl

 1. Agrifirm / Chem. Onkruid

Met het verdwijnen van de herbiciden CIPC en Pyramin en het wegvallen Bromotril en Emblem Flo, wordt de onkruidbestrijding in uien steeds lastigerIn deze proef bespreekt Agrifirm, welke aandachtpunten er zijn bij het toepassen van de overgebleven herbiciden. Welke middelen zet je in, in welk stadium. Hoe pakken we deze uitdaging aan?

www.agrifirm.nl

www.syngenta.nl

www.belchim.com

www.corteva.nl

www.czav.nl

 1. Hoza / Rassen

Hoza heeft 8 rassen in deze demo waarvan 2 rode rassen: Rolijn en Romy. Sommige rassen zijn terug te vinden op de rassenlijst zoals onder andere het bekende ras Hoza. De rassenlijst is beschikbaar op deze uiendag.

www.hoza-uienzaad.nl

 1. CZAV / Druppelirrigatie

In deze proef wordt tijdens de druppelirrigatie aminozuren toegepast. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van water met een hogere zoutgehalte EC4. Doel is om het effect van een hogere zoutconcentratie met en zonder aminozuren op de groei van de ui te testen. Het proefveld heeft heel veel neerslag gehad in het groeiseizoen. Krijgen we ook dit jaar weer een hogere opbrengst die de kosten moeten compenseren?

www.czav.nl

 1. UIREKA / Weerbaarheid /NKG

Weerbaarheid is een breed begrip. Hoe zorg je ervoor dat een ui gezonder kan groeien en minder invloed heeft van ziekten en minder last heeft van weers-extremen. In opdracht van UIREKA heeft UIKC een vergelijking aangelegd tussen vlakvelds uien telen en uien op 12 cm hogere bedden, beidemet een breedte van 1,50 m. Tevens zijn er uien gezaaid op witlof ruggen. Ook is er een vergelijking gemaakt met traditioneel gecoat zaad en geprimed zaad. Op initiatief van UIKC participanten zijn er 3 vergelijkingen aangelegd in de demo NKG. Ecoploegen wordt vergeleken met een bewerking met de Alpego biofrees van Farmstore en de Geohobel van WN Kramer bv.

www.UIREKA.nl

www.Farmstore.nl

www.wnkramer.nl

www.koeckhoven.net