Uiendag 2022

Onderzoek doen is voor het UIKC geen doel op zich maar wel een belangrijke randvoorwaarde. UIKC wil vooral het rendement van de sector, van de gehele keten verbeteren. Daarbij past het niet om onderzoek te doen wat in de kast blijft liggen. Vandaar dat communicatie voor het UIKC van groot belang is. Communiceren doen we op verschillende manieren zoals, indirecte communicatie via de schakels in de keten, via intermediairen maar ook door veldexcursies met verschillende uienstudiegroepen en lezingen in de winter.

Daarnaast organiseren we elk jaar de landelijke uiendag. Hierbij proberen we onze ervaringen zo helder mogelijk weg te zetten. De hoofdgast is de UI maar soms is er behoefte vanuit de praktijk aan andere aktuele zaken zodat er wel eens uitstapjes gemaakt zijn naar andere gewassen zoals aardappelen, knolselderij, peen en groene grondstoffen.

Hieronder vindt u een beschrijving van elke rondleiding die tijdens Uiendag 2022 wordt georganiseerd:

Rondleiding 1
Rondleiding 2
Rondleiding 3
Rondleiding 4