Landelijke Uiendag 2022

De datum voor de Uiendag dit jaar is reeds bekend: 

donderdag 25 augustus 2022

Noteert u ook vast deze datum in uw agenda?

Te zijner tijd kunt u natuurlijk alle info over deze dag weer lezen op deze site..