Landelijke Uiendag 2020

De datum voor de Uiendag dit jaar is reeds bekend: 

donderdag 27 augustus 2020

Noteert u ook vast deze datum in uw agenda?

Te zijner tijd kunt u natuurlijk alle info over deze dag weer lezen op deze site..