Morgen is het zover!

Morgen vindt de 17e editie van de jaarlijkse Uiendag van het UIKC plaats. Het algemene thema van de dag is ‘Het netto resultaat telt’. Deze dag vormt de belangrijkste ontmoetingsplaats van uientelers, zaadkwekers, afnemers, toeleveranciers, mechanisatie-bedrijven en onderzoekers. Aan de hand van de vele proeven die op locatie Rusthoeve Colijnsplaat worden getoond, kunnen bezoekers inspiratie opdoen ten aanzien van opbrengst- en kwaliteitsverbetering van de Nederlandse ui. Ook zal de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Daarnaast zal er speciale aandacht zijn voor de hergroei in de uien, die op dit moment in meerdere percelen voorkomt.

In navolging van vorig jaar, waarbij beregening is besproken en de zoet-zout kaart in Zeeland, gaan we dit jaar over de (on) mogelijkheden van peilgestuurde drainage praten.  

Ook dit jaar wordt daarnaast een gevarieerd programma aangeboden, waarbij de volgende proeven aan de orde komen:

Proeven op de Uiendag

 1.        Rassenvergelijking zaaiuien                                                            
 2.        Onkruidbestrijding                          
 3.        Planet Proof                                                                                                                      
 4.        Kaliproef (hardheid en opbrengst                
 5.        Bemesting en plantversterkers                                                       
 6.        Bemesting (divers)                                                                                                
 7.        Opbrengstpotentie / bemesting                                          
 8.        Tripsproef                                                                                     
 9.        Aaltjes en Vydate
 10.        Schimmelbestrijding                                                                      

Overige thema’s
Op de Uiendag worden ook verschillende thema’s besproken, zoals:

 1. Plaatsspecifiek spuiten
 2. Kwaliteit spuitwater
 3. Plantweerbaarheid
 4. Schoffelen en fusarium
 5. Bandendruk meten met sensoren

Op de uiendag kunt u uw spuitlicentie verlengen.

Catering is gratis.