Uiendag 2017 - Voorsprong behouden

Wederom veel verschil in de stand van de zaaiuien in groeiseizoen 2017. Sommige vroeg gezaaide percelen zijn op dit moment goed aan de groei, terwijl er ook volop percelen met twee-wassigheid te vinden zijn. De verschillen tussen en binnen percelen zijn groot. De manier van grondbewerking is dit seizoen, door het droge voorjaar, flink op de proef gesteld.

Een goede uienkwaliteit is niet vanzelfsprekend, maar wel van groot belang voor onze afzet en export. Dit zagen we helaas aan het einde van het seizoen 2016 niet terug in de prijs.

Voorsprong
De Nederlands uiensector is sterk. Toch moeten we blijven zoeken naar verbeteringen.  De basis van de teelt moet goed zijn, maar kwaliteit moet ook als de basis gezien worden. We moeten dus blijven voorlopen, in veredeling, techniek,  kennis en innovatie. Dit jaar hebben we daarom gekozen voor het thema “Voorsprong behouden”.

Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Het UIKC wil samen met u op de Uiendag 2017 haar deuren openen op:

donderdag 24 augustus

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken weg te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners.

Van groot belang is om de resultaten van de innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Eén van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 16eeditie van deze ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele sector.

Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent.

 

Thema’s Uiendag

 1. Rassenvergelijking zaaiuien en plantuien.
 2. Voorkomen van koprot
 3. De effecten van grove en fijne druppels bij contactherbiciden (o.a. Wingssprayer)
 4. Precisieplanten uien
 5. Urean toepassing en verslemping
 6. Onkruidbestrijding
 7. Bemestingsstrategieën, fosfaat, kali en stikstof
 8. Schimmelbestrijding
 9. Aardappelopslag in uien met MH
 10. Vervroegingsproef zaaiuien
 11. N-proef (opbrengst en kwaliteit)
 12. Spuittechniek (o.a. demo verlaagde spuitboomhoogte)
 13. Beschikbaarheid zoet water en beregening

Onion Plaza
Dit jaar is het “Onion-Plaza” gesitueerd op het erf van de Rusthoeve zelf. De schuur is nu, net zoals de tent, ingericht met de rassenshow, stands van de vele betrokken bedrijven. Bovendien is er ruim voldoende gelegenheid voor het leggen van contacten met daarbij genoeg eten en drinken. 

Catering
Zoals ieder jaar is de catering geheel gratis.

Spuitlicentie
Tijdens de Uiendag bent u tevens in de gelegenheid om uw spuitlicentie met het thema ‘Teelt’ en ‘Veiligheid en Techniek’  te verlengen.

Route:
Adres: Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat
Volg de aanwijzingen en borden.

Hoofdsponsor: Rabobank