Landelijke Uiendag Colijnsplaat 2014

Op donderdag 28 augustus a.s. wordt  de Landelijke Uiendag 2014 gehouden bij de Proefboerderij Rusthoeve te Colijnplaat.

Het thema van deze dag is ‘Kwaliteit door precisie'.

Een mooi voorjaar typeert 2014. Prachtige groeiomstandigheden met naar het lijkt een te verwachten mooie opbrengst. Echter ervaring leert dat de opbrengst en kwaliteit bepaald wordt in de zomer.

Afgelopen drie jaar is een goede kwaliteit zeker niet vanzelfsprekend! Terwijl dit voor de Nederlandse ui erg belangrijk is. Daar willen we graag met u aan werken.

Waar gaat het fout, waar kunnen we bijsturen? Tijdens ons thema van vorig jaar “op tijd oogsten een betere kwaliteit?”, bleek dat vervroeging erg belangrijk was. Echter wij zijn van mening dat ook precisie in de teelt van de ui erg belangrijk is.

Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Het UIKC wil samen met u op de Uiendag 2014 haar deuren openen op:

donderdag 28 augustus (laatste donderdag van augustus!)

Het Uien Innovtie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken weg te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Steeds meer bedrijven weten hun weg naar het UIKC te vinden.

Van groot belang is om de resultaten van deze innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 13e editie van deze ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele sector.

Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent.

 

Thema’s uien

 1. Bestrijding van koprot

 2. De effecten van grove en fijne druppels bij contactherbiciden

 3. Fosfaat in de rij met o.a. physiostart, powerstart en quickstart

 4. Rassenkeuze en percentage groenloof in relatie tot groeipotentie

 5. Trips

 6. Onkruidbestrijding

 7. Bemestingsstrategieën, fosfaat, kali en stikstof

 8. Schimmelbestrijding

 9. Aardappelopslag in uien met Royal MH

 10. Opbrengst + kwaliteits verlies door hagel

 11. Bestrijding uienvlieg

 12. Bladmeststoffen

 13. Kunstmeststrooien met GPS, investering waard?

 14. Demo banden, berijding

 15. Uienzaaien op GPS

 16. Aaltjes in uien

Ook kunt u deze dag laten meetellen om uw spuitlicentie “teelt” te verlengen.

In de centrale tent is de Onion Plaza ingericht met de rassenshow en de “uien-kliniek.” Hier kunt u zieke of verdachte planten brengen en een advies vragen van de “uiendokter.” Ook is er de UInfotheek met een verzameling van schriftelijke informatie over de teelt van uien. Een poster met uienziekten kan daar opgehaald worden.

Dus kom op 28 augustus van 9:30 - 18:30 uur naar de Uiendag ‘Kwaliteit door precisie’  te Colijnsplaat en laat u inspireren op het veld én in de tent! Catering en toegang zijn gratis.

U bent van allen welkom !