UIKC zet onafhankelijk uienonderzoek door

Onderzoek in handen van telers

Afgelopen periode heeft het UIKC zich sterk gemaakt voor onafhankelijk onderzoek in uien. Met het verdwijnen van de productschappen verdwijnt ook het onafhankelijk onderzoek op veel terreinen.  Het UIKC heeft telers gevraagd participant te worden om zodoende fondsen te werven om dit onderzoek te kunnen blijven uitvoeren.

We hebben in de samenwerking met Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum  Rusthoeve een jarenlange ervaring rondom uienonderzoek opgebouwd in het Uien Innovatie en KennisCentrum (UIKC).  UIKC wil de teler de gelegenheid geven actief in het UIKC en de kennisontwikkeling deel te nemen. Zo wil UIKC gelden bij elkaar brengen  om echt onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek te doen  waarbij telersgeld wordt ingezet voor telersvragen. 

Inmiddels zijn er zoveel deelnemers dat UIKC doorgaat met dit initiatief!

Momenteel voert het UIKC een inventarisatie uit naar de onderzoekswensen van de deelnemers. Naast medezeggenschap krijgen de deelnemers ook de gelegenheid het veld te bezoeken.

Dit is exclusief voor telers die participant zijn in het UIKC. Bovendien worden in de winter in een participantenbijeenkomst de resultaten van de onderzoeken besproken.

Ook komen de resultaten van de proeven komen op de web-site van UIKC maar zijn alleen toegankelijk voor participanten.

 Heeft u interesse om deel te nemen? Lees dan de flyer 'Behoud Onafhankelijk Uienonderzoek'