Veel belangstelling voor de Uiendag

Colijnsplaat ontvangt meer dan 1000 geïnteresseerden -

Op 30 augustus werd door het Uien Innovatie en Kenniscentrum, een initiatief van DLV Plant en de Rusthoeve, voor de 12ekeer de Landelijke Uiendag georganiseerd. Het thema was dit jaar ''Op tijd oogsten de oplossing voor kwaliteit?' Dit thema is ingegeven door het steeds later oogsten van de afgelopen 2 jaar, met matig tot slechte kwaliteit als gevolg. Er bestaan vele uienrassen met uiteenlopende eigenschappen en er zijn veel verschillende beslismomenten voor en tijdens de teelt die een rol spelen bij het oogsttijdstip ; een goede keuze kan een beter rendement betekenen. UIKC heeft op de proefboerderij Rusthoeve veel proefvelden aangelegd die ondersteunend zijn bij deze beslismomenten.

Ondanks het mooie weer, voor veel akkerbouwers een goed moment om te dorsen, was de opkomst boven verwachting. Rond de duizend mensen vonden de weg naar het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve in Colijnsplaat,

Tijdens de rondleidingen konden bezoekers de proefvelden bekijken, de demonstratie ‘Egaliseren met behulp van GPS’ meemaken en kennis uitwisselen. In de grote tent waren veredelaars, toeleverende handel en zaadbedrijven aanwezig, werd de nieuwe rassenlijst gepresenteerd en was een uienkliniek ingericht.

De belangstelling voor rondleidingen en de deelnemende bedrijven was groot en kwam uit de gehele keten. De Uiendag bood ook de mogelijkheid spuitlicenties te verlengen en om te netwerken. De uitstekende catering, mogelijk gemaakt door participanten, droeg zeker bij aan de sfeer op deze netwerkdag voor de uiensector.

Zie ook het filmpje op Omroep Zeeland: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-08-29/511726/zeeuwse-uienteler-afhankelijk-van-weer