Ui&Peen en UIKC willen rassenonderzoek zaaiuien voortzetten

Na 3 jaar succesvolle samenwerking. In 2009 hebben de organisaties Ui&Peen manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) besloten het rassenonderzoek zaaiuien gezamenlijk te gaan voeren. Tot die tijd gebeurde dit apart. Nu is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn niet verloren gegaan maar worden gebruikt in de publicaties.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken zijn. Het betreft hier onderzoek op zavel- of kleigrond en wordt uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad.  Om de kwaliteitseigenschappen van de uien op een professionele wijze vast te stellen, wordt gebruik gemaakt van de sorteer-en verpakkingsinstallatie van JWK Onions te Kruiningen.

Binnen de gezamenlijke organisatie werken DLV Plant, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Kennis- en Innovatiecentrum Rusthoeve en Agrifirm Plant nauw samen. Tevens wordt nauw samengewerkt met zaadhuizen, verwerkers en telers. Ook is er steun verkregen van het PA en het PT via de brancheorganisatie FrugiVenta.

Afgelopen jaren werden elk jaar meer dan 25 rassen getoetst en elk jaar worden er nieuwe rassen aangemeld. Dit levert een unieke lijst op.

Van het onderzoek zijn ook publieksvriendelijke ‘rassenlijsten zaaiuien’ verschenen. Deze worden via internetkanalen aangeboden aan de gehele sector en vindt hierbij gretig aftrek. Bovendien wordt deze aan alle pers aangeboden. Dit hulpmiddel wordt door de sector gezien als een zeer bruikbare leidraad bij het vaststellen van de juiste rassenkeuze. De rassenlijst wordt derhalve breed gedragen maar ook breed gebruikt zowel door telers maar ook verwerkers en zaadhuizen.

 

De stuurgroep van de samenwerkende organisaties heeft vanwege de succesvolle samenwerking van de afgelopen drie jaren besloten om dit unieke collectief voort te zetten en zich in te zetten om het gezamenlijke rassenonderzoek te continueren.

Zo zal er één duidelijke rassenlijst voor de gehele sector blijven verschijnen.

De stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum is een samenwerking tussen DLV Plant en proefboerderij Rusthoeve. Ui en Peen manifestatie is een samenwerking tussen Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Agrifirm Plant. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op internet : www.uinovatie.nl of www.uienpeen.nl