Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) schaft nieuwe zaaimachine aan.

Het UIKC, een samenwerking tussen DLV Plant en Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve te Colijnsplaat heeft een nieuwe proefveldzaaimachine voor uien laten bouwen. Belangrijke reden voor de aanschaf is dat daarmee beter ingespeeld kan worden op nieuwe toepassingen op het gebied van bemesting en inzet gewasbeschermingsmiddelen. Met de aanschaf van deze machine kan ingespeeld worden op de vragen van de opdrachtgevers voor het onderzoek. Deze zaaimachine is speciaal ontworpen voor proefvelden en is voorzien van de nieuwste technologieën om op allerlei manieren vloeibare en vaste stoffen toe te kunnen dienen.

De zaaimachine is voorzien van:

-         Granulaatstrooier: Met behulp van deze granulaatstrooier kunnen granulaten of poeders meegegeven worden in de rij.

-         Powerstart toedieningsapparatuur:  Met deze apparatuur kunnen er  vloeibare (mest)stoffen meegegeven worden in de rij.

-         Flex apparatuur: Door middel van kouters kunnen  vloeibare (mest)stoffen naast de rij worden geïnjecteerd.

Inmiddels is er al de nodige belangstelling getoond voor de machine en worden de nodige onderzoeksopdrachten in uitvoering genomen. Op de Open Dagen die dit jaar weer worden georganiseerd kan kennis genomen worden van de resultaten. De Uiendag van het UIKC is gepland op 26 augustus 2010. Ook op de Open Dag van Rusthoeve en CZAV op 23 juni 2010 worden al een aantal proeven van het UIKC in de rondleidingen opgenomen.

Voor meer informatie:

Luc Remijn (DLV Plant): 06-53261172

Eelco Boot (Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum Rusthoeve): 06-57885809